[Lent] O mere gini by Benedict Pascal

  • 2 years ago
  • 1099 Views
  • 1 0

O mere gini is a Lenten hymn composed in solfa notation music sheet.

O mere gini simply means WHAT DID HE DO

Download free Solfa/staff music sheet in PDF now.

O mere gini solfa music sheet


  • Composer(s): Benedict Pascal (PassyBen)
  • Language: Igbo

Download music sheets freeLyrics

Chorus

O mere gini eh, keji kpogbuo ya n’obe, o mere gini eh, keji kpogbuo ya n’obe, o bu ohi k’o zuru, o bu mmadu Ka o gburu, o mere gini eh, o mere gini eh zanu mo.

1) lee godunu isi ya, o bu obara obara, Lee go dunu ahu ya, o bu apa juru ya, Kedu Ih’o mere Unu ji kpogbuo ya, o mere gini, Biko zaanu mo.

2) Lee godunu aka ya, o bu ntu amara ya, leegodu n’akuku ya, o bu ube amara ya, Kedu ih’o mere Unu ji kpogbuo ya, o mere gini, Biko zaanu mo

3) o zuru Unu nri, mgbe unu no na-aguu, o nyere unu nkuzi, o gworo ndi oria, Kedu ih’o mere Unu ji kpogbuo ya, o mere gini, Biko zaanu mo.

4) mmadu chee n’obi gi, ih’ijii meejoo chukwu, chee n’obi gi chetakwa ih’ijiri meejoo chukwu, yooya mgbaghara si ya Nna gbaghara mo, Nna gbaghara mo, n’emeghie wo mo


Do well to share with your friends, sharing is caring. Get the audio at www.choirscriptmedia.blogspot.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *